කුරුළු යාළුවෝ

Monday, May 21, 2012

අද මට තනියෙන් නිදාගන්න දෙන්න...

ඔයාව ලබන්න මම වගේ එකියක්
ගොඩක් පින් කරන්න ඕනි...
ඔයාගේ පවකට මාව ලැබුනේ...
කවදාවත් මම කාගෙන්වත් දෙයක් ඉල්ලලා නෑ...
අඩුම තරම දෙවියන්ගෙන්වත්!
එත් අද මම ඉල්ලනවා ඔයාගෙන්....
අනේ අදවත් මට තනි වෙන්න දෙන්න...
ගෙවුණු අතීතේ,
හැම රෑකම,
මට එහා පැත්තෙන් පිරිමියෙක් නිදන් හිටියා...
වඳින්නම්...
ඔය රත්තරන් කකුල් අල්ලලා වඳින්නම්...

අද මට තනියෙන් නිදාගන්න දෙන්න...

2 comments:

  1. kurullooooo umbata subha pathanwa umbe blog life ekata .....................all the best

    ReplyDelete
  2. ගොඩාක් ඉත්තුති කොල්ලෝ...

    ReplyDelete

අදහසක් දාමුද?